samenwerking

hoe geven we goede NAH-zorg?

Als je hersenletsel krijgt, gebeurt er veel met je. Odion vindt het belangrijk dat je dan goede zorg en ondersteuning krijgt. Daarom werken we samen met Heliomare. Hetty legt uit hoe.

Naam/ Hetty Driessen
Functie/ Teamleider
Locaties/ KrommeNoord, Noorderhoofdstraat, Het Watermerk

hoe logisch is de samenwerking met Heliomare?

‘Heel logisch. Odion heeft in 2017 de locaties KrommeNoord en Noorderhoofdstraat van deze organisatie overgenomen. Een goede zaak, maar na het aanvankelijke losmaken moest de samenwerking met Heliomare opnieuw vorm krijgen. Dat bleek minder vanzelfsprekend dan je in eerste instantie denkt en is vooral gelukt dankzij inspanningen van beide partijen.’

waarom is deze samenwerking noodzakelijk?

‘Mensen die hersenletsel oplopen, gaan een heel proces door. Ons doel is om hen in alle fases goed te ondersteunen en daarin hebben Heliomare en Odion elkaar nodig.’

hoe zit dat proces eruit? en wie doet wat?

‘Als patiënten uit het ziekenhuis komen, gaan ze revalideren. Dat kan bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, bij Heliomare of met behandelaars thuis. Op een bepaald moment zijn de mensen echter uitgerevalideerd en stabiliseert de situatie zich. Dan komt Odion in beeld. Of we gaan een samenwerking aan met de afdeling Hersenz van Heliomare.’

wat is dat, Hersenz?

‘Onder de noemer Samen Sterk hebben Odion en Heliomare drie initiatieven ontwikkeld. Het eerste betreft het leren omgaan met de restschade die duidelijk wordt na de revalidatie. Daarmee kan een cliënt terecht bij Hersenz. Dat is een landelijke organisatie die voor haar behandelcentra professionele organisaties zoekt in de regio. In Noord-Holland is dat Heliomare en zo’n Hersenzvestiging zit nu in Wormerveer. Na een behandeltraject kan een cliënt bijvoorbeeld naar onze locaties PurmerGeul of KrommeNoord. De vaardigheden die hij bij Hersenz heeft geleerd, kan hij daar blijven trainen. Het kan ook samen: iemand kan bijvoorbeeld twee dagen per week bij Hersenz zijn en twee dagen bij ons. Nauw contact met elkaar is daarbij essentieel. Vandaar de samenwerking. Deze functioneert al, maar wordt in 2019 verder geprofessionaliseerd.’

‘Na het losmaken heeft de samenwerking met Heliomare opnieuw vorm gekregen.’

hoe werken jullie nog meer samen?

‘Een belangrijke stap is dat een cliënt in zijn thuissituatie integreert wat hij leert op het behandelcentrum. Daarvoor komt een ambulant behandelaar van Heliomare aan huis. Op een bepaald moment is de behandeling afgelopen, maar heeft de cliënt nog wel begeleiding nodig. Het is de bedoeling dat wij het op dat moment overnemen. We doen dat met de vier teams van medewerkers die cliënten in de wijk begeleiden. Deze teams gaan we in 2019 scholen, zodat ieder team straks een NAH-specialist heeft.’

en het derde initiatief?

‘Dat is de gezamenlijke vorming van een afasiecentrum, dat helpt bij problemen met taal en spraak na hersenletsel. Officieel mag je jezelf een afasiecentrum noemen als je zowel individuele als groepsbehandelingen én groepsbegeleiding geeft. Heliomare en Odion voldoen samen aan die eisen en vormen nu samen het afasiecentrum dat is gevestigd op onze locaties KrommeNoord en PurmerGeul.’

hoe verloopt de samenwerking binnen Samen Sterk tot nu toe?

‘Heel soepel, dat is mooi om te merken. We hebben een werkgroep met mensen uit beide organisaties die vier keer per jaar bijeen komen om alles wat er loopt goed door te spreken voor ons gezamenlijke doel: alle fases in het cliëntproces zo goed mogelijk ondersteunen.’