bronnenlijst

  • Interviews met medewerkers, cliënten, externe en andere betrokkenen bij Stichting Odion
  • Incidenten: TriasWeb
  • Klachtenregistratie Klachtenfunctionaris
  • Medewerkers- en cliëntenmagazine Impuls nr. 3-2018
  • Kwaliteitsjaarverslag 2017
  • Odion in cijfers: Ons Plan
  • Verslag Externe visitatiecommissie 23-04-19
  • Verslag medezeggenschapsorganen OR en cliëntenadviesgroepen