begrippenlijst

Adviesgroep

Mensen die hun mening geven aan de bestuurder


Bejegening

Hoe je mensen aanspreekt en met ze omgaat


Carenzorgt

De mogelijkheid waarmee cliënten in hun ondersteuningsplan kunnen kijken (zie Ondersteuningsplan).


Cliëntervaringsonderzoek

Vragenlijst: wat vinden cliënten van de zorg en ondersteuning van Odion?


Customeyes

De naam van ons cliëntervaringsonderzoek (zie hierboven)


Design Thinking

Een manier om snel een oplossing voor een probleem te bedenken


Dramagroep

Een groep mensen die toneel spelen


Effectory

De naam van ons medewerkersonderzoek (zie Medewerkersonderzoek)


Eigen regie

Dat je zelf kunt bepalen hoe jouw leven eruit ziet


Ervaringsdeskundige

Een cliënt die anderen vertelt over het leven met een beperking


Evean

Een andere zorgorganisatie


Heliomare

Een andere zorgorganisatie


HKZ-audit

Een groep mensen die komt bekijken of de zorg van Odion goed is


Incidenten

Fouten of (bijna-)ongelukken in de zorg


Inclusiviteit

Dat iedereen kan meedoen in de samenleving


INVRA-Arbeid

Een hulpmiddel waarmee je je leerdoelen kunt bepalen


Jobcoach

Iemand die je begeleidt bij (het zoeken naar) werk


Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Regels waaraan de zorg en ondersteuning van Odion moet voldoen


Medewerkerscapaciteit en -kwaliteit

Wat medewerkers van Odion kunnen en hoe goed ze dat kunnen


Medewerkersonderzoek

Vragenlijst: wat vinden medewerkers van hun werk bij Odion


Medezeggenschap

Dat je mag meepraten en meebeslissen


NAH (Niet-aangeboren hersenletsel)

Als je tijdens je leven hersenschade hebt opgelopen


Neurotherapeut

Iemand die opgeleid is om te helpen met het trainen van je hersenen


Ondersteuningsplan

Het plan waarin de afspraken over de zorg en ondersteuning voor de cliënt staat


Ons Plan

De naam van het ondersteuningsplan dat Odion gebruikt


PDL

Kijken hoe je samen dagelijkse zorghandelingen zo makkelijk mogelijk kunt doen


Privacy

Het recht om gegevens voor jezelf te houden


Psychofarmaca

Medicijnen die een effect op je hersens hebben


ROL

Samenwerking van Odion, Leger des Heils en Leviaan


SWLG

Stichting Woonvoorzieningen Lichamelijk Gehandicapten, Odion heeft deze zorgorganisatie overgenomen.


Teamportaal

Een programma waarmee een team duidelijk krijgt wie waar goed in is


Teamreflectie

Dat een groep begeleiders nadenkt over wat goed gaat en wat beter kan


Triasweb

De naam van het programma waar Odion fouten of (bijna-)ongelukken in zet


Verzuim

Dat je niet naar je werk gaat, bijvoorbeeld omdat je ziek bent


Vitaliteit

Gezond zijn, gezond eten en bewegen


Wet Zorg en Dwang

Wet die bepaalt wanneer mensen met een beperking tegen hun wil toch zorg mogen krijgen


Wijkteam

Een groep begeleiders die mensen helpen in de wijk


Zelforganisatie

Dat teams dingen vaker zelf regelen en beslissen, zonder teamleider


Zorgoplossingen/zorgconcepten

Ideeën waarmee de zorg nog beter kan