eigen regie

hoe kunnen cliënten aangeven wat ze van ons willen?

Odion vindt dat iedere cliënt invloed moet kunnen hebben op onze ondersteuning. Daarom willen wij medezeggenschap goed regelen. Erik zit in een van onze cliëntenadviesgroepen.

Naam/ Erik
Wonen/ Kransfontein, Purmerend
Functie/ Lid van adviesgroep 3

aangepast

Door het overnemen van locaties van Heliomare en Stichting Woonvoorzieningen Lichamelijk Gehandicapten heeft Odion aanzienlijk meer cliënten met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel gekregen, zoals Erik. ‘De medezeggenschap van Odion was echter niet goed ingericht op mensen die goed voor zichzelf kunnen opkomen’, ervoer hij. ‘Die werden niet voldoende gehoord. Daarom heeft Odion dat aangepast. Dat vind ik netjes van ze.’

belangen

Erik zat al in de cliëntenraad van SWLG. ‘Ik beteken graag iets voor anderen’, legt hij uit. ‘Veel mensen waarderen het dat ik hun belangen in de gaten houd.’ In de vorige situatie was dat echter lastig, vond Erik. ‘Ons werd nooit wat gevraagd’, vertelt hij. ‘Ik ben nu een jaar cliënt bij Odion. Die organisatie is transparanter en ze luisteren ook beter naar ons. De allereerste keer dat ze ons wettelijk om advies moesten vragen, deden ze dat ook meteen. Dat voelt een stuk beter.’

medezeggenschap in drie groepen

De medezeggenschap heeft in 2018 een impuls gekregen door de start van drie adviesgroepen van cliënten. Cliënten beschikken al enige jaren over wettelijk adviesrecht. De cliëntengroep wordt echter steeds diverser, ook door de overname van locaties. In de samenstelling van drie adviesgroepen, die zich vormen op begripsniveau, komt die diversiteit beter tot haar recht.

coach

Odion heeft al jaren een medewerker medezeggenschap. ‘Zij coacht cliënten die dat nodig hebben bij de vergaderingen en zorgt dat hun mening goed gehoord wordt’, zegt Erik. ‘Maar in onze groep zijn we allemaal best mondig. Ook regelt ze dingen rondom medezeggenschap, bijvoorbeeld het vervoer van en naar de vergaderingen. Dat zou ik best zelf op me kunnen nemen. Bovendien vraag ik me wel eens af of wij niet vrijer over bepaalde zaken zouden praten zonder iemand erbij die in dienst is van Odion. Aan de andere kant: we lopen wel eens vast in een vergadering. Door te zeggen ‘denk eens hier- of daaraan’ kan ze de boel dan weer vlot trekken. Dan is ze een fijne aanvulling. Dus zolang we nog in de opstartfase zitten, is zo’n coach prima.’

‘De eerste keer dat Odion ons om advies moest vragen, deden ze dat ook. Dat vind ik netjes.’

achterban

Hoewel Erik waardeert hoe Odion zich inspant voor goede medezeggenschap, heeft hij wel een belangrijk verbeterpunt. ‘In de adviesgroepen werden cliënten tot nu toe vooral om hun persoonlijke mening gevraagd’, constateert hij. ‘Maar het gaat niet alleen om mijn mening, maar vooral om die van de groep cliënten die ik vertegenwoordig. Daarom zou ik meer contact met de achterban willen. Bijvoorbeeld door enquêtes. Of door locaties te bezoeken en daar met cliënten om tafel te gaan om te vragen wat er goed gaat en wat er beter kan. Dan kunnen we van daaruit advies geven.’

stem

Door negatieve ervaringen in het verleden merkt Erik dat cliënten van de voormalig SWLG-locaties nog enig wantrouwen hebben waar het gaat om medezeggenschap bij Odion. ‘Op mijn eigen locatie heb ik mensen al duidelijk gemaakt dat we nu echt een stem hebben. Die moeten we dan ook gebruiken. Er zitten nog wat kinderziektes in het systeem, vind ik. Maar ik heb er echt vertrouwen in dat als die eruit zijn, dit een goedwerkend geheel kan worden!’