incidenten

wat doet Odion om deze te voor­komen?

aan het werk

hoe bege­leiden wij cliënten naar een baan?

INVRA arbeid

hoe stimu­leren wij dat cliënten zich ontwik­kelen in hun werk?

jeugdzorg

hoe hand­haven wij kwaliteit bij onzeker­heid?

Odion in cijfers

cliënten, dienst­verlening en locaties

ondersteuningsplan

hoe gingen we in 2018 verder met Ons Plan?

vernieuwing

hoe helpt techniek voor een veilig gevoel?

psychofarmaca

hoe voor­komen we teveel en langdurig medicijn­gebruik?

wet zorg en dwang

zijn wij er klaar voor?

privacy

hoe garan­deren wij veilig­heid van persoons­gegevens?

klachten

hoe gaan wij om met onvrede?

wat gaat er goed?

 • Merkbare verbetering van levenskwaliteit door inzet PDL
 • Ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten via innovatieproject Eureka!
 • Introductie Design Thinking voor snelle oplossing voor vraagstukken
 • Voortzetten bewustwording privacygevoeligheid
 • Privacyzaken met externe partijen zijn goed geregeld
 • Via Aan het werk! stromen eerste cliënten door naar een baan in de maatschappij
 • Methode INVRA-arbeid heeft plek gekregen binnen Ons Plan
 • Profiellijsten in Ons Plan zijn geoptimaliseerd
 • Helpdesk Ons Plan werkt goed en voorziet in behoefte
 • Meer aandacht voor melden incidenten via TriasWeb
 • Verbeterde vastlegging en evaluatie psychofarmaca
 • Nieuwe weerbaarheidscursus voor begeleiders
 • Aandacht voor huiselijk geweld en seksueel misbruik via cursus voor begeleiders
 • Nieuwe klachtenprocedure werkt goed
 • Werkwijze Odion sluit aan op aanstaande Wet zorg en dwang
 • Toenemende inzet techniek bij optimaliseren zorgproces

wat kan beter?

 • Leverancier doet (te) lang over privacyverbeterpunten in Ons Plan
 • De uitvoering van de Jeugdwet, wij denken hier graag over mee met de gemeenten
 • Cliëntenportaal Carenzorgt wordt nog te weinig gebruikt

Vanuit deze punten hebben we prioriteiten gesteld.

Deze zijn terug te vinden bij onze verbeterplannen.