colofon

Dit kwaliteitsjaarverslag 2018 is een uitgave van:


Odion, stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking in de regio Zaanstreek, Waterland en Kennemerland.


Een samenleving waarin we elkaar helpen om het leven plezieriger te maken, daar geloven wij in. Odion zet professionele zorg in voor mensen met een beperking.


Met zorg ondersteunen wij het gewone leven. We verbinden onze expertise met die van anderen en gaan (bijzondere) samenwerkingen aan. Onze kennis en kunde gebruiken we om antwoorden te vinden op vraagstukken van jou, deze tijd en de toekomst. Hierbij is geen vraag te gek.


Purmerweg 19a

Postbus 138

1440 AC Purmerend

Telefoon: 0299 – 412 812

Website: www.odion.nl


concept, redactie en coördinatie

Vitamedia, Irma van der Lubbe


concept en vormgeving

Grafish, Tom van Hoogstraten


fotografie

Dutchlook, Saskia Kerkhoff


interne coördinatie Odion

Marieke Schipper, Arne Theunissen, Ineke Annen en Rinske Rill


Dit kwaliteitsjaarverslag mag online gedeeld worden. Het is echter verboden om delen van de inhoud over te nemen zonder schriftelijke toestemming van Odion en de redactie, omdat deze hierdoor wellicht uit hun verband worden gehaald.


Odion, mei 2019