voorwoord

bevlogen en betrokken

Wat is er in één jaar veel gebeurd. Net als vorig jaar laten we in dit kwaliteitsrapport een aantal ‘miniatuurtjes’ zien. Ze bieden een inkijkje in het veelkleurige palet aan ondersteunings­mogelijkheden dat Odion biedt. Samen geven ze een beeld van de ontwikkelingen binnen Odion.

We zijn trots op onze dienstverlening en dat willen we laten zien. In het vorige kwaliteitsrapport gaven we een paar punten aan waar het nog beter kon. Die zaken hebben we opgepakt. De resultaten daarvan zijn ‘verweven’ in de verschillende artikelen in dit jaarverslag. Ik vind dat mooi. Het staat voor de manier waarop we bij Odion met kwaliteit bezig zijn. Nadenken en met elkaar in gesprek zijn over de vraag of we de goede dingen doen. En of we dat op een goede manier doen. Maar ook steken we de handen uit de mouwen om verbeteringen ‘op de werkvloer’ snel zichtbaar te maken. Dat doen we met bevlogen en betrokken medewerkers. En in toenemende mate met de mensen die wij ondersteunen. Want kwaliteit doe je samen.


Mensen van binnen én van buiten zijn daarin betrokken: het beeld dat wij van onze kwaliteit hebben, leggen we graag naast het beeld van anderen. Want uiteindelijk telt één ding en dat is de kwaliteit zoals die ervaren wordt in het dagelijkse leven. Het gewone leven dat we ook in 2018 met zórg hebben ondersteund. Die zorg bieden we in nieuwe en soms verrassende verschijningsvormen. Wat niet verandert, is de toegewijde aandacht waarmee onze medewerkers dagelijks zorg bieden en het ondersteuningspalet verder inkleuren.


Henk Steen

Bestuurder