HKZ audit

hoe vol­doen wij aan de kwa­liteits­eisen?

koersvast verder

hoe brengen we rust terug in de orga­ni­sa­tie?

opleidings­beleid

hoe sluiten we aan op team­be­hoef­ten?

verzuim

waarom is dit toe­ge­no­men?

wat gaat er goed?

wat kan beter?

  • Betere balans tussen werk en privé voor medewerkers
  • Sociale veiligheid nog niet optimaal
  • Werken aan daling verzuim
  • Inventarisatie waar welke kennis zit binnen de organisatie
  • Betere monitoring teamreflectie

Vanuit deze punten hebben we prioriteiten gesteld.

Deze zijn terug te vinden bij onze verbeterplannen.