inclusiviteit

iedereen hoort erbij

krapte op de arbeidsmarkt

wat doen wij daar­aan?

netwerk

hoe leidt goed contact met ver­­wanten tot meer kwaliteit?

vitaliteit

hoe houden wij cliën­ten in be­we­ging?

vrijwilligers

hoe dragen zij bij aan de kwaliteit van onder­steuning?

wijkteams Zaanstad

hoe wil Odion kwets­bare bewoners blijven onder­steunen?

wat gaat er goed?

  • Komst van Odibaan schept nieuwe kansen, met name voor cliënten van ‘nieuwe’ locaties
  • Samenwerking met Heliomare voor goede NAH-zorg
  • Veel aandacht voor inclusiviteit
  • Buurtcirkels blijken succesvol
  • Goede aandacht voor bewegen en gezondheid
  • Kwaliteit van ondersteuning verbetert door betrekken van netwerk/verwanten
  • Effectieve inzet enthousiaste vrijwilligers
  • Veel initiatieven om arbeidskrapte op te lossen

wat kan beter?

  • Onzekerheid over voortzetten Buurtcirkels in samenwerking met Incluzio
  • Verandering en arbeidskrapte hebben invloed op het werkplezier en een gezonde werkbalans

Vanuit deze punten hebben we prioriteiten gesteld.

Deze zijn terug te vinden bij onze verbeterplannen.