bejegening

hoe vertalen we onze missie naar een werk­methode?

cliënt­ervaring

hoe meten we cliënt­ervaring?

ervarings­deskun­dig­heid

hoe zorgen cliënt­verhalen voor herkenning en begrip?

participatie

hoe maken we cliënten deel van de maatschappij?

trainings­acteurs

hoe kun je als student de praktijk ervaren?

wat gaat er goed?

  • Aanpassing medezeggenschap op begripsniveau wordt gewaardeerd
  • Eigen regie wordt steeds meer een ‘way of life’
  • Start nieuwe cliëntervaringsonderzoek
  • Sterke inzet ervaringsdeskundigheid bij externe doelgroepen
  • Meer initiatieven voor deelname aan de maatschappij
  • Ontwikkeling van Odionbrede werkwijze qua bejegening
  • Inzet van techniek voor meer zelfstandigheid bij cliënten

wat kan beter?

Vanuit deze punten hebben we prioriteiten gesteld.

Deze zijn terug te vinden bij onze verbeterplannen.