externe visitatie

geeft dit jaar­verslag onze kwaliteit goed weer?

Een mening van buitenaf houdt je scherp. Daarom lieten wij een aantal mensen van andere organisaties zien hoe wij werken. Klopt dit met wat ze vooraf in het kwaliteitsjaarverslag lazen?

aanwezig
Jan Kroft - Bestuurder/directeur SIG*
Jetty de Vries, Lorenzo Kessens, Johan Vogelaar en Maaike van der Veen - deelnemers vanuit SIG
José Bechtold - Stafmedewerker/Cliëntondersteuner SIG
Astrid Reulen - Clustermanager Wonen/Cliëntondersteuner SIG
Conny Kooijman - Directeur LFB**
Mirjam Tempelman - Coach LFB Haarlem
Anne Poppema - Contractmanager WMO gemeente Zaanstad

*) SIG is een kleinschalige organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme in Midden- en Zuid-Kennemerland.
**) LFB is de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beper
king.

Het kwaliteitskader schrijft voor dat wij eens in de twee jaar een visitatieteam met externe deskundigen uitnodigen. Zij bekijken of onze kwaliteit van zorg en ondersteuning juist is weergegeven in ons kwaliteitsjaarverslag. Omdat Odion veel waarde hecht aan meningen van buitenaf, besloten wij afgevaardigden van drie organisaties uit te nodigen. Zij lazen vooraf het kwaliteitsjaarverslag en gingen op locatiebezoek bij woonlocatie Noorderhoofdstraat en bij dagbestedingslocatie Zonnehoek, beide in Krommenie. Ook gingen ze in gesprek met een ervaringsdeskundige en een lid van de adviesgroepen. Daarna vertelden ze ons hun bevindingen.

conclusie

Het visitatieteam vindt dat het kwaliteitsjaarverslag een mooie weergave geeft van de zorg en ondersteuning van Odion. De persoonlijke verhalen maken duidelijk wat de betekenis hiervan is in het dagelijkse leven. Omdat Odion veel doet, zijn er ook veel punten waar het altijd beter kan. Of zoals een van de leden van het visitatieteam het verwoordde: ‘Hoe beter je het doet, des te meer commentaar je krijgt’.

sterke punten in de zorg en ondersteuning

- Veel samenwerking met andere organisaties

sterke punten bezoek Zonnehoek

- Goede sfeer en samenwerking: cliënten hebben het er merkbaar naar hun zin.

- Begeleiding: op de achtergrond, maar heel ondersteunend.

- Beleving van eigen regie en leren door doen was duidelijk merkbaar.

- Dienstengroep is ondersteunend voor andere groepen en doet klusjes in de wijk.

- Aanstaande verbouwing: gericht op de buitenwereld meer naar binnenhalen.

sterke punten Noorderhoofdstraat

- Interessante locatie, mooie woningen!

- Cliënten voelen zich er merkbaar thuis.

- Men heeft de indruk dat er goede ondersteuning wordt geboden.

- Werkmethode ‘Hooi op je vork’ komt goed over.

- Cliëntenraad lijkt actief betrokken.

‘Hoe beter je het doet, des te meer commentaar je krijgt’

verzamelde inhoudelijke aandachtspunten en adviezen

verbeterpunten opzet kwaliteitsjaarverslag

- Toegankelijkheid: de oranje teksten zijn niet toegankelijk genoeg. Er worden veel moeilijke zinnen en Odiontermen gebruikt. Bovendien wordt eerst de oplossing en dan het probleem benoemd. Een leeswijzer aan het begin van het document zou handig zijn. De vele links in het kwaliteitsjaarverslag maken het soms niet goed leesbaar en onoverzichtelijk.
Op basis van deze feedback is achterin het kwaliteitsjaarverslag een verklarende woordenlijst opgenomen. De overige suggesties worden meegenomen voor volgend jaar.


- Online opzet: mooi, maar een suggestie is om een button op te nemen waarmee men een papieren versie kan aanvragen. Ook een voorleesfunctie en zoekfunctie worden aangeraden.
Dit wordt meegenomen als suggestie voor volgend jaar.


- Ondernemingsraad: men mist input van dit inspraakorgaan.


- Verbeterpunten na ieder hoofdstuk: het is onduidelijk wat hiermee wordt gedaan.

Op basis hiervan is een verklarende zin toegevoegd.


- De commissie vraagt zich af in hoeverre er behoefte is aan een papieren versie naast het online kwaliteitsjaarverslag.

- Medewerkers geven aan dat er rust nodig is binnen de organisatie. De visitatiecommissie vindt dat Odion dit signaal serieus moet oppakken


- Het is de commissie niet duidelijk wat precies adviesgroepen zijn en hoe deze zich tot de centrale cliëntenraad?

Inmiddels is een verklarend plaatje toegevoegd.

- De commissie mist een uitleg over hoe dit jaarverslag tot stand is gekomen.

Dit is inmiddels opgenomen in het nawoord van de bestuurder.