reflectie

bestuurder Henk Steen: ‘de samen­hang wordt duidelijk’

Een paar jaar geleden begon Odion met veel nieuwe dingen. Wat toen soms nog vaag leek, werd in 2018 concreter. ‘Mensen beginnen nu de verbinding te zien.’

mogelijkheden

‘Toen we enkele jaren geleden een nieuwe koers voor Odion formuleerden, wilden we professionele zorg gaan verbinden met talenten van mensen en maatschappelijke en technologische mogelijkheden Dat klonk toen misschien wat abstract, maar in dit kwaliteitsrapport zien we een paar goede voorbeelden van hoe dat afgelopen jaar in de praktijk uitpakt. Daarbij kun je denken aan INVRA-Arbeid, Aan het werk! en de projecten op het gebied van participatie. Het is mooi om te zien hoe deze ontwikkeling nu zichtbaar wordt.’

koers

‘Zoals we vorig jaar al constateerden, hebben we voor het leggen van deze nieuwe basis veel van onze medewerkers gevraagd. Daarom betrokken we hen ook in de evaluatie van die koers, bijvoorbeeld via de zogenaamde pizzasessies (Koersvast verder). Rust moest er komen, dat was duidelijk. Maar stilstaan zit nu eenmaal niet in ons bloed. Daarom plaatsen we nu nieuwe accenten bij de huidige koers. Café Pride en de Roze Loper (Inclusiviteit) vind ik mooie voorbeelden van de manier waarop we onze visie vertalen naar belangrijke thema’s in het leven van mensen.’

overname

‘2018 was ook het jaar van de overname van de SWLG (Stichting Woonvoorzieningen Lichamelijk Gehandicapten, red.). Een mooie stap waarmee we cliënten continuïteit van zorg konden garanderen en financiële stabiliteit konden bieden. Maar het bleek ook een uitdaging. Het vroeg de nodige inspanningen van alle betrokkenen om de SWLG-medewerkers mee te nemen in de processen van Odion. Terugkijkend kunnen we constateren dat er veel is bereikt op het gebied veiligheid, arbeidsvoorwaarden en het inrichten van zeggenschap. De komende tijd werken we er verder aan dat iedereen zich thuis voelt bij Odion.’

‘Het is mooi om te zien hoe Odion bijdraagt aan een inclusievere samenleving’

visitatie

‘Volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg nodigden we dit jaar voor het eerst een externe visitatiecommissie uit om te beoordelen of we onze kwaliteit van zorg juist hebben weergegeven in ons jaarverslag (Externe Visitatie). We hebben zorgvuldig nagedacht hoe we deze mensen zo goed mogelijk konden laten meekijken in de haarvaten van onze organisatie. Bovendien leek het ons waardevol om niet alleen professionals uit te nodigen, maar juist een brede delegatie laten meekijken. We zijn blij met hun feedback, hoewel deze vanzelfsprekend gebaseerd is op momentopnames. Daardoor zijn conclusies niet altijd een-op-een te vertalen naar de zorg en ondersteuning op al onze 63 locaties.’

beste werkgever

‘Uiteraard hebben wij ook onze Raad van Toezicht om een reactie op ons concept-kwaliteitsrapport gevraagd. Het deed ons deugd dat zij het een mooi verslag vonden. Zij merkten terecht op dat het onderwerp ‘mensen met een migratieachtergrond’ meer aandacht mag krijgen. Dat punt nemen we zeker mee voor volgend jaar. Bovendien gaven zij aan dat we het predicaat Beste Werkgever Gehandicaptenzorg 2018-2019 nog wel wat meer mochten benutten. Zelf denk ik eerlijk gezegd dat het typisch Odion is om dat niet te doen: we lijden met z’n allen nog wel eens aan onterechte bescheidenheid.’

diversiteit

‘Aangezien ik Odion in juni 2019 zal verlaten, is terugkijken op 2018 voor mij automatisch ook afscheid nemen van een tijdperk. Met veel respect voor de ouders en verwanten die ooit aan de basis van onze organisatie stonden hebben, ben ik trots op hoe Odion zich heeft ontwikkeld. En op het uitgebreide palet aan diensten dat we kunnen bieden aan een brede groep cliënten waarmee we hun gewone leven ondersteunen. Die diversiteit is waardevol, maar kan je ook kwetsbaar maken. Want juist door die breedte komt er veel op je af, bijvoorbeeld waar het gaat om maatschappelijke veranderingen, wetgeving of financiering. Bovendien dien je kennis en ervaring op al die terreinen te ontwikkelen en bij te houden. Het is waarschijnlijk een bestuurder eigen om nooit helemaal tevreden te zijn – er zijn immers altijd zaken die beter kunnen. Maar het is mooi om te zien hoe Odion is uitgegroeid tot een organisatie voor veel mensen betekenisvol is en bijdraagt aan een inclusievere samenleving. Ik vertrek met een warm gevoel voor alle mensen die zich hier iedere dag voor inzetten.’