Verbeterplannen Odion 2018-2019

  1. We werken blijvend aan het vergroten van de eigen regie voor cliënt en medewerker.
  2. We maken de aanspreekstijl van Odion passend voor alle doelgroepen.
  3. We brengen het aantal medicatie-incidenten en vrijheidsbeperkende maatregelen terug.
  4. We leren van goede voorbeelden omtrent vitaliteit voor de cliënt.
  5. We stimuleren de cliënt een netwerk te creëren.
  6. We zetten meerdere lijnen uit om een antwoord te hebben op de arbeidsmarktproblematiek.
  7. We leren te reflecteren en te verbeteren binnen alle lagen van Odion.