De gedragsdeskundige

Spin in het web

Jouw baan, mijn baan

Kijkje in elkaars keuken

Krappere arbeidsmarkt

Uitdaging voor nu en straks

Sociale wijkteams

Samen sterk

Netwerk van de cliënt

Blijvend aandachtspunt

Wat gaat er goed?


 • Verwijzers weten Odion te vinden.
 • Begeleiders en therapeuten delen tips met ouders.
 • Inzet van vrijwilligers voor extra aandacht voor cliënt.
 • Verbindingen leggen in de wijk.
 • Inzicht in uiteenlopende doelgroepen door specialismes gedragsdeskundigen.
 • Eigen expertiseteam en goed extern netwerk met paramedici.
 • Goede samenwerking collega-organisaties voor meer kansen cliënten en medewerkers.

Wat kan er beter?


 • Breder benutten van Carenzorgt voor het betrekken van het netwerk.
 • Leren van goede voorbeelden binnen Odion om het netwerk rondom de cliënt te vergroten.
 • Visie Odion afstemmen met vrijwilligers voor eenduidige benadering.
 • Verdere professionalisering vernieuwde team gedragsdeskundigen.
 • Werken aan oplossingen voor krapte op arbeidsmarkt.
 • Gezamenlijke expertise ROL-wijkteams delen met hoofdaanbieders gemeenten.