Samenwerking

Ilse ziet de meerwaarde van buurtcontacten

Op de woonlocatie Londenhaven hebben cliënten veel contact met de buren. En met andere cliënten in de wijk. Begeleider Ilse vertelt hoe ze dat voor elkaar kregen.

Naam/ Ilse Ruff

Functie/ Persoonlijk begeleider, tevens vice-voorzitter ondernemingsraad

Locatie/ Londenhaven Individueel Wonen (IW), Purmerend. De locatie heeft ook een afdeling voor Beschermd Wonen (BW) en ambulante begeleiders ondersteunen cliënten die in de wijk wonen.


Hoe is het contact met cliënten in de wijk ontstaan?

“Het leek onze cliënten leuk om een keer een spelletjesmiddag te organiseren waaraan ook kinderen uit de wijk mee konden doen. Maar wat bleek? Er kwamen alleen maar cliënten op af van andere Odionlocaties in de buurt. Kennelijk lag daar een behoefte. Hieruit is de Havenpuntclub ontstaan, waarbij een groepje cliënten vanuit onze Havenpuntruimte iedere maand een activiteit organiseert, zoals een filmavond of een kroegentocht. Waar nodig ondersteunen wij ze hierin.”

Hoe zijn jullie buren zo betrokken geraakt?

“We wonen hier met z’n allen rond een mooie binnentuin. De gemeente had daar plannen voor, maar onze buren en wij waren het daar niet zo mee eens. Een aantal buren heeft toen ons Havenpunt gehuurd voor een gesprek hierover en wij mochten aansluiten. Voor ons een mooie gelegenheid om te vertellen over onze cliënten en hoe zij hier wonen. Uiteindelijk heeft die bespreking geleid tot de oprichting van de Londenhavenclub, waar wij ook deel van uitmaken. Regelmatig organiseren we samen activiteiten, zoals een BBQ, een fietssponsortocht of een spelletjesmiddag.”

Wat is hiervan de meerwaarde voor de cliënten?

“Het prikkelt ze om iets te doen met hun talenten en mogelijkheden. Drie van onze cliënten zijn inmiddels doorgestroomd naar zelfstandig wonen in het appartementencomplex verderop, met ambulante begeleiding vanuit onze locatie. Ik ben ervan overtuigd dat dit hele proces daaraan heeft bijgedragen. Bovendien vergroot het hun netwerk. Een van onze cliënten laat bijvoorbeeld af en toe het hondje van de buurvrouw uit. Een andere cliënt gaat soms met buren mee naar Ajax. Dat geeft ze het gevoel dat ze er echt bij horen en dat draagt absoluut bij aan hun kwaliteit van leven.”

Het contact met buren en andere cliënten prikkelt ze om iets te doen met hun talenten


Zo functioneren sommige buren dus als vrijwilliger…

“Ja, dat klopt. Als begeleider zou je ook graag met een cliënt naar Ajax willen, maar dat kunnen we niet verantwoorden. Dan is het natuurlijk prachtig als je dat binnen de Londenhavenclub kunt oplossen. Dat gebeurt ook best veel. Sommige buren koken of wandelen met cliënten, andere brengen een groepje cliënten naar hun sportgroep bij de Odionlocatie Loirestraat.”

Wat zijn verbeterpunten in deze succesvolle samenwerking?

“Nou, de communicatie zou wat beter kunnen. Wij hebben in deze situatie met veel verschillende mensen te maken die vaak allemaal hun eigen ideeën hebben en handelen vanuit hun beste bedoelingen. Dat is niet altijd handig, maar ook weer niet onoverkomelijk. We hebben het er samen even over en dat is het goed.”