Digitale gespreksvoering

Positieve jaar- en werkgesprekken

Werkplekbespreking

Sparren met collega’s

Intervisie en teamcoaching

Onderhoud voor de ziel

Managers op locatiebezoek

Werkvloer biedt inzichten

Team & Talent

Betere zorg door betere teams

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

Positief effect op ziekteverzuim

Wat gaat er goed?


  • Veel aandacht voor zelforganisatie en teamontwikkeling.
  • Ontwikkeling locatievisies voor sterkere teamfocus.
  • Positievere jaar- en werkgesprekken door nieuwe opzet.
  • Meer aandacht voor talenten van medewerkers en multi-inzetbaarheid.
  • Beschikbaarheid intervisie en teamcoaching.
  • Managementteam meer in verbinding met werkvloer door locatiebezoeken.

Wat kan er beter?


  • Reflectie is nog niet voor alle medewerkers een vanzelfsprekendheid.
  • Toename van kennis delen binnen de organisatie.
  • Ontwikkeling digitaal systeem voor analyse teamreflecties.