Beeldbellen

Aanvulling op begeleiding

Bemoeizorg of niet?

Stappenplan geeft antwoord

Digiborden

Hulp voor meer zelfstandigheid

Ervaringsdeskundigen

Voor meer begrip in de samenleving

Respect en vertrouwen

Sleutels tot succes

Zeggenschap

Op weg naar een nieuwe structuur

Eigen regie en communicatie

Cliënten gaven ons een 8,7

Wat gaat er goed?


 • Cliënten ervaren over het algemeen veel eigen regie.
 • Cliënten van de gezinsbegeleiding zijn positief over onze bejegening.
 • We laten cliënten hun talenten ontdekken en benutten.
 • Het lukt vaak om cliënten een eigen plek in de maatschappij te bieden.
 • Inzet van digiborden leidt tot meer zelfstandigheid.
 • Stappenplan herkenning bemoeizorg is onderdeel van OnsPlan.
 • Inzet ervaringsdeskundigen voor meer begrip in de samenleving.

Wat kan er beter?


 • Betere profilering van Odion, voor meer kansen voor cliënten.
 • Meer interne promotie voor beeldbellen met cliënten.
 • Digitalisering van handreiking bemoeizorg voor begeleiders.
 • Vergoeding voor werk van ervaringsdeskundigen.
 • Personeelswisselingen zorgen soms voor onrust bij de cliënten.
 • Inzet van ondersteunende apps
 • Zeggenschapsvorm sluit niet meer aan bij de huidige cliëntpopulatie. Nieuwe structuur in 2018.