Odion in cijfers

Cliënten, dienstverlening en locaties

Vrijheden beperken

Liefst zo min mogelijk

Zorgbemiddelaars

Eén loket voor vraag en aanbod

Incidenten

691 in 2017

Klachten

Alles opgelost

Ondersteuningsplan

Samen aan OnsPlan

Cliënttevredenheid

Hoge scores

Wat gaat er goed?


 • Positieve waardering voor werkwijze OnsPlan.
 • Oog voor voeding en gezondheid van de cliënt.
 • Begeleiders denken mee over vergroten netwerk cliënt.
 • Methodisch en resultaatgericht werken.
 • Relatieve daling aantal incidenten.
 • Zeer weinig officiële klachten.
 • Eén loket voor alle zorgvragen.

Wat kan er beter?


 • OnsPlan beter inrichten voor LG- en NAH-cliënten.
 • Meer aandacht in OnsPlan voor risicoanalyse.
 • Medewerkers moeten zich OnsPlan nog meer eigen maken.
 • Nieuwe doelgroepen vragen meer training van medewerkers.
 • Terugbrengen aantal medicatie-incidenten.
 • Betere registratie vrijheidsbeperkende maatregelen.
 • Meer aandacht voor afbouwen psychofarmaca.