Reflectie

Nico kijkt graag hoe het beter kan

Waarom doen we iets op deze manier? Hoe kan het ook anders? Op woonlocatie Jan Ligthartstraat denken ze daar regelmatig over na. Begeleider Nico vertelt waarom.

Naam/ Nico van Schaik

Functie/ Persoonlijk begeleider

Locatie/ Woonlocatie Jan Ligthartstraat, Heemskerk

Jullie besteden veel aandacht aan reflectie. Waarom?

“Soms doe je dingen op een bepaalde manier en niemand weet meer waarom. Dan is het goed om even de trein stil te zetten en te kijken hoe het ook anders kan. Vaak wordt het werk prettiger en dat werkt door op de cliënten.”

Waarom werkt casuïstiek zo goed bij jullie?

“Bij ons wonen cliënten met niet-aangeboren hersenletsel en een complexe problematiek. Dat zet je als begeleider soms voor moeilijke situaties van ongewenst gedrag. Wij bespreken die situaties in ons persoonlijkbegeleidersoverleg en proberen dan tot een eenduidige benadering te komen. Alleen dan is het mogelijk om invloed op dit gedrag uit te oefenen. Als we merken dat een collega zich niet aan de afspraak houdt, gaan we in gesprek: waarom lukt het je niet, wat heb je nodig om dat wel te laten lukken?”

Al die reflectie kost veel tijd en energie…

“Ja, maar uiteindelijk heb je er baat bij als je ongewenst gedrag kunt veranderen. Anders wordt het werk nog intensiever dan het al is. Het is niet voor niets dat sommige medewerkers hier tegen het randje aan zitten. En het is lastig om nieuwe medewerkers te vinden voor deze locatie. We hebben hier nou eenmaal geen knuffeldoelgroep.”

Soms is het goed om de trein stil te zetten en te kijken hoe het ook anders kan


Iedere locatie heeft tegenwoordig een locatievisie. Hoeveel nut heeft die voor jullie?

“Die is essentieel. Onze cliënten doen dingen die je vooraf niet kunt bedenken. Maar je moet er wel op reageren. Met een goede visie weet je vanuit welk kader je in dat geval kunt handelen. Niet iedereen is het helemaal met die visie eens, maar we hebben wel afgesproken dat we het zo doen.”

Hoe reflecteren jullie op bejegening?

“Zelf zit ik in een werkgroep die zich binnen Odion met dit onderwerp bezighoudt. Termen als respect en eerlijkheid staan mooi op papier. Maar hoe bejegen je een cliënt die zich niet gedraagt? Onze cliënten zijn onbegrensd. Dan is het aan ons om de grenzen te stellen. Mijn standpunt is dan ook: als jij je niet gedraagt, helpen wij je eerst hierbij voordat we verder gaan. Maar daar krijgen we binnen Odion nog niet overal de handen voor op elkaar.”

Waarom zijn jullie recentelijk begonnen met Team & Talent?

“Wij doen altijd overal aan mee. Alles is zinvol en nuttig. Laatst heb ik bijvoorbeeld de training Motiverende gespreksvoering gedaan. Kostte me een uur, maar levert me drie uur op. Als we hier uit de spiraal willen komen, zullen we iets moeten doen. Daar moeten we tijd in steken en die tijd moeten we dus ook nemen.”