Colofon

Dit kwaliteitsjaarverslag 2017 is een uitgave van:


Odion, stichting voor professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

Purmerweg 19a

Postbus 138

1440 AC Purmerend

0299 – 412 812

www.odion.nl


Concept, redactie en coördinatie/

Vitamedia, Irma van der Lubbe


Concept en vormgeving/

Grafish, Tom van Hoogstraten


Fotografie en film/

Dutchlook, Saskia Kerkhoff

Jesse te Buck (film)


Interne coördinatie Odion/

Maartje Ramaekers en Rinske Rill


Met dank aan/

Iedereen die heeft meegewerkt aan de realisatie van dit verslag.

Bloemenhandel Bart Ruigrok.


Gebruikte bronnen/

Cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners van Odion waaronder Leviaan, Ons Plan, Triasweb, het rapport Een onderzoek naar de inhoud van de ondersteuning aan gezinnen met meervoudige problematiek (UMCG), Odiquest, planning Ons Plan en Team & Talent, planning locatiebezoeken management team.


Dit kwaliteitsjaarverslag mag online gedeeld worden. Het is echter verboden om delen van de inhoud over te nemen zonder schriftelijke toestemming van Odion en de redactie, omdat deze hierdoor wellicht uit hun verband worden gehaald.


Odion, mei 2018