Reflectie medezeggenschap

Reactie van medezeggenschap: goed verslag!

Wat zouden cliënten en medewerkers van dit verslag vinden? Wat vinden zij goed? En wat kan er beter? Voor een antwoord op deze vragen lieten wij de eerste ruwe versie zien aan mensen uit onze medezeggenschap. Zij kwamen op 7 mei 2018 bij elkaar en dit was hun reactie.

Wie waren erbij?

Arja van der Knijf / lid OR

Sandra Horsman / lid OR

Gerard van der Worp / lid Cliënten Medezeggenschapsraad

Frank Sluiter / cliënt Odion

Petra Hauwert / functionaris zeggenschap

Henk Steen / bestuurder

Marieke Schipper / kwaliteitsfunctionaris

Maartje Ramaekers / bestuursondersteuner

Dit is ons eerste online jaarverslag. Wat vinden jullie hiervan?

Odion gaat met de tijd mee. Veel dingen gaan nu digitaal, zo ook dit jaarverslag. De lay-out is mooi met een goede afwisseling van beeld, infographics en inhoud. Het beeldmateriaal en de overzichtelijke teksten zijn aansprekend, ook voor cliënten, toekomstige cliënten en nieuwe of potentiële medewerkers. Het verslag is makkelijk in gebruik. Eén persoon had niet meteen door dat je naar beneden moet scrollen voor meer tekst. Het taalgebruik is goed. Bij het onderwerp vrijheidsbeperkende maatregelen is de tekst te moeilijk, maar dit is inherent aan het onderwerp dat ook ingewikkeld is.

Geeft het een goede weergave van onze zorg/ondersteuning in 2017?

Jazeker! Alle sectoren worden belicht, het is compleet en uitgebreid. Op enkele plekken wordt ons aanbod te bescheiden weergegeven.

"Op enkele plekken wordt ons aanbod te bescheiden weergegeven"


Hebben we in jullie ogen de juiste verbeterpunten benoemd?

Op inhoud zijn de verbeterplannen goed, maar ze zijn slecht zichtbaar in het jaarverslag *. Ze zouden eruit moeten springen om medewerkers mee te nemen in de onderwerpen waar we aan werken het komende jaar. Ook kan Odion op die manier volgend jaar makkelijker terugvinden wat de plannen waren en in hoeverre deze geslaagd zijn. Het gaat hierbij om de ‘kleine’, locatiegeboden verbeterplannen uit de interviews komen en de ‘grote’ verbeterplannen op organisatieniveau.

Hebben jullie andere vragen of aandachtspunten?

Hoe wordt dit jaarverslag overgebracht aan cliënten die geen computer hebben? Is er ook een gesproken versie? Is er ook een versie met groot lettertype? Kan Odion ook voorzien in een printversie?

Wat hebben we met de feedback gedaan?

* Op basis van deze opmerking is besloten om aan het eind van ieder hoofdstuk een kort overzicht te geven van wat er goed gaat bij dit onderwerp en wat beter zou kunnen.

Voor wat betreft de overige vragen

  • Het jaarverslag is ook te bekijken op een op smartphone of tablet. We onderzoeken de mogelijkheid om het op de digiborden te kunnen bekijken.
  • De behoefte aan een luisterversie pakken wij op als belangrijk signaal: voor volgend jaar zullen we dat nadrukkelijk overwegen.
  • Binnen het jaarverslag zelf bestaat geen mogelijkheid om naar wens een groter lettertype in te stellen. Wel kun je natuurlijk via de instellingen van je computer, mobiel of tablet kiezen voor een groter lettertype.
  • Er verschijnt bewust geen geprinte versie van het verslag, dat zou afbreuk doen aan het gekozen karakter.