Zorg & ondersteuning

Mirjam bereidt cliënten voor op een baan

Bij dagbestedingslocatie Darwinpark helpen we cliënten naar een baan bij de gemeente Zaanstad. Daar gebruiken we twee methodes voor. Die werken heel goed. Begeleider Mirjam Kordes legt uit waarom.

Naam/ Mirjam Kordes

Functie/ Persoonlijk begeleider

Werken/ Darwinpark, Zaandam


Jullie werken met de methode methode Aan het Werk. Wat is dat?

“Het Aan het Werk is eigenlijk een project. Het begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in twee jaar naar een garantiebaan bij de gemeente Zaanstad. Odion-gedragsdeskundige Jolene van Duin heeft voor dit traject een methodiek ontwikkeld, waarmee we cliënten kunnen trainen bij het aanleren van werknemersvaardigheden. We werken hier nu twee jaar mee.”

Hoe sluit de INVRA-Arbeid methodiek daarop aan?

“Via INVRA kunnen we heel goed een profiel opstellen voor de functies bij de gemeente. Dat hebben we ook samen met de gemeente gedaan. Vervolgens kunnen we samen met de cliënt kijken naar wat hij allemaal al kan en wat hij nog zou kunnen leren om voor de baan in aanmerking te komen. De methodiek heeft een heel positieve insteek. Met als gevolg dat je de cliënten echt ziet groeien.”

Zijn er al cliënten doorgestroomd?

“Nee, nog niet, helaas. Maar een paar zijn er nu wel bijna klaar voor. Ze zijn allemaal enorm gemotiveerd en willen heel graag.”

De cliënten zijn enorm gemotiveerd om door te stromen naar een baan


Hoe ziet jullie cliëntengroep eruit?

“De gemeente zet de vacatures ook uit bij bijvoorbeeld Leviaan (v/h RIBW, red.). Daardoor hebben we hier ook mensen met een psychiatrische of een andere achtergrond. Voor ons als begeleiders ging daardoor een heel nieuwe wereld open. Inmiddels heb ik een aantal cursussen gevolgd, onder meer bij Brijder, om meer inzicht in deze cliënten te krijgen.”

Hoe zetten jullie vrijwilligers in?

“Wij hebben de luxe van een vrijwilliger die er vijf dagen per week is. Het Darwinpark is groot en we staan maar met twee begeleiders. Dan is het fijn om een paar extra ogen en handen te hebben. Waar wij ook dingen achter de computer moeten doen, heeft hij de tijd om met cliënten wat zwaardere opdrachten te doen. Ook is er een dame die twee halve dagen per week komt. We zijn heel blij met ze, maar merken ook dat ze soms het gedrag van de cliënt niet goed snappen en daardoor niet weten hoe ze moeten reageren. Ik zou het fijn vinden als ze een keer een cursus hierover mogen volgen, zodat ze meer inzicht krijgen en effectiever kunnen handelen.”

Jullie hebben inmiddels ook een digibord. Hoe bevalt dat?

“Het is onmisbaar geworden! In overleg met de cliënten bepalen we welke taken ze op welke dag gaan uitvoeren en dat zetten we in het systeem. We hoeven daardoor niet iedere dag een prikbord aan te passen, dat scheelt werk. Cliënten zien op het scherm wat hun taken zijn. Dat maakt dat ze zelfstandiger kunnen werken. En dat is precies de bedoeling.”